Τρόπος αποκλεισμού και κατάργησης αποκλεισμού προγραμμάτων στο Τείχος προστασίας των Windows - Φεβρουάριος 2023

Το Windows Defender Firewall διευκολύνει τον αποκλεισμό επιβλαβών προγραμμάτων από την πρόσβαση σε πόρους δικτύου στον υπολογιστή σας. Ομοίως, μπορείτε να καταργήσετε τον αποκλεισμό προγραμμάτων στο Τείχος προστασίας των Windows, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκλείεται άσκοπα.

Αποκλεισμός και κατάργηση αποκλεισμού προγραμμάτων στο Τείχος προστασίας των Windows

Αποκλεισμός και κατάργηση αποκλεισμού προγραμμάτων στο Τείχος προστασίας των Windows

Ενώ προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση έχει αποκλειστεί από το Τείχος προστασίας στον υπολογιστή σας.Σε περίπτωση που το πρόγραμμα που προσπαθείτε να ανοίξετε είναι νόμιμο πρόγραμμα και θέλετε να το ανοίξετε, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε το πρόγραμμα στο Τείχος προστασίας των Windows.

Ομοίως, σε περίπτωση που συναντήσετε ένα άγνωστο ή δυνητικά επιβλαβές πρόγραμμα, μπορείτε να αποκλείσετε την πρόσβαση του προγράμματος σε πόρους δικτύου στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Windows Defender Firewall.

Βήματα για τον αποκλεισμό ή την κατάργηση αποκλεισμού προγραμμάτων στο Τείχος προστασίας των Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον αποκλεισμό ή την κατάργηση αποκλεισμού προγραμμάτων στο Τείχος προστασίας των Windows.

1. Ανοιξε τοΠίνακας Ελέγχουστον υπολογιστή σου.

Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου στα Windows 10

δύο. Στην οθόνη του Πίνακα Ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην Προβολή «Κατηγορίας» και κάντε κλικ στοΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑεπιλογή.

Επιλογή συστήματος και ασφάλειας στον Πίνακα ελέγχου των Windows 10

3. Στην οθόνη System and Security, κάντε κλικ στοΕπιτρέψτε μια εφαρμογή μέσω του Τείχους προστασίας των Windowsεπιλογή που βρίσκεται στην ενότητα Τείχος προστασίας του Windows Defender.

Επιτρέψτε μια εφαρμογή μέσω της επιλογής τείχους προστασίας των Windows στον πίνακα ελέγχου των Windows 10

Τέσσερα. Στην επόμενη οθόνη, αποεπιλέξτε το μικρό πλαίσιο δίπλα στοπρόγραμμαπου θέλετε να αποκλείσετε στο Τείχος προστασίας των Windows.

Να επιτρέπονται ή να μην επιτρέπονται προγράμματα στο Τείχος προστασίας του Windows Defender

Σημείωση: Το πλαίσιο ελέγχου επιτρέπει στο πρόγραμμα να έχει πρόσβαση σε πόρους δικτύου στον υπολογιστή σας.

5. Εάν το πρόγραμμα που θέλετε να αποκλείσετε ή να ξεμπλοκάρετε δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στοΝα επιτρέπεται άλλη εφαρμογή…κουμπί.

6. Στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή ήΠρόγραμμααπό τη λίστα και κάντε κλικ στοΠροσθήκη. Εάν το πρόγραμμα δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στοΞεφυλλίζωκουμπί και επιλέξτε το πρόγραμμα από τη θέση του στον υπολογιστή σας.

Σχετιζομαι με